Postępowanie pn. Ochrona osób i mienia obiektów Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie - nr 12/WAG/2021 prowadzone z wykorzystaniem platformy

Marketplanet https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/29551/details