Postępowanie pn.  Utrzymanie oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych czterech fontann zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów - nr 11/WOŚ/2021 prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/28892/details