Postępowanie pn.  Zaprojektowanie i budowa Miniparku „Pod Jerzykami” - nr 6/WOŚ/2021 prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/27063/details