Postępowanie pn.  Zagospodarowanie terenu udzielane w częściach

Cz. I - zagospodarowanie terenu w ramach realizacji projektu z BO na 2021 r pn. Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego  

Cz. II -  realizacja projektu z budżetu obywatelskiego na rok 2021 pn. Platany i ławki na ul. Zaściankowej 

- 4/WOŚ/2021 

 prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/26970/details