Postępowanie pn.  Utrzymanie oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych czterech fontann zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów - 5/WOŚ/2021 

 prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace.

Wejście na platformę następuje poprzez link: Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl)