Postępowanie pn.  Konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii w budynkach zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów - 3/WIR/2021 

 prowadzone z wykorzystaniem platformy Marketplanet OnePlace.

Wejście na platformę następuje poprzez link:

 

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/25994/details