Ochrona osób i mienia oraz wykonywanie czynności polegających na sprzątaniu

w obiektach boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 i Worobczuka 8 w Warszawie 

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

 

Postępowanie nr  18/WKU/2020

 

Termin składania ofert: do 23.07.2020 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 23.07.2020 r. o godz. 10:15

 

 

 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu 18/WKU/2020]120 kB
Download this file (SIWZ_z_załacznikami.zip)SIWZ_z_załacznikami.zip[SIWZ z załacznikami 18/WKU/2020]364 kB
Download this file (Informacje z otwarcia ofert.pdf)Informacje z otwarcia ofert.pdf[Informacje z otwarcia ofert]610 kB