Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,

zamówienie udzielane w częściach:

Część I – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII,

Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej.

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej 

 Postępowanie nr 19/WOŚ/2019

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Części I i II postępowania: do 14.06.2019 r. do godz. 10:00

 

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszeni_o_zamowieniu.pdf)Ogloszeni_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]316 kB
Download this file (Wnioski_19_WOS_2019_CZ_I_II.zip)Wnioski_19_WOS_2019_CZ_I_II.zip[Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 19/WOŚ/2019 z załącznikami]397 kB
Download this file (Info_RODO.pdf)Info_RODO.pdf[Informacja RODO]198 kB
Download this file (Info_o_wykonawcach_którzy_złożyli_wnioski.pdf)Info_o_wykonawcach_którzy_złożyli_wnioski.pdf[Info_o_wykonawcach_którzy_złożyli_wnioski]426 kB
Download this file (Info_o_wyborze_oferty_Cz_I.pdf)Info_o_wyborze_oferty_Cz_I.pdf[Informacja o wyborze oferty Wykonawcy w trybie licytacji elektronicznej CZ. I]336 kB
Download this file (Info_o_wyborze_oferty_Cz_II.pdf)Info_o_wyborze_oferty_Cz_II.pdf[Informacja o wyborze oferty Wykonawcy w trybie licytacji elektronicznej CZ. II ]355 kB