Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:

Cz. I ,,nadzór inwestorski przy budowie budynku Szkoły wraz z halą sportową, budynkiem garażu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą techniczną w Dzielnicy Wilanów  m. st. Warszawy

Cz. II ,,nadzór inwestorski przy budowie budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 102/2, 103, 31 i 32 z obrębu 1-10-25
w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy”
 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Postępowanie nr 13/WIR/2019

Termin składania ofert: do 30.05.2019 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 30.05.2019 r. o godz. 12:15

 

Termin składania ofert: do 04.06.2019 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 04.06.2019 r. o godz. 12:15

 

Wadium: Cz. I - 9.000,00 zł

                 Cz. II – 4 000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Zal_od_1_do_5.zip)Zal_od_1_do_5.zip[Załączniki od 1 do 5]0 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_13WIR2019.docx)Ogloszenie_o_zamowieniu_13WIR2019.docx[Ogloszenie_o_zamowieniu_13WIR2019]55 kB
Download this file (SIWZ_13_WIR_2019_z_zalacznikami.zip)SIWZ_13_WIR_2019_z_zalacznikami.zip[SIWZ_13_WIR_2019_z_zalacznikami]642 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogloszenia- Termin_skladania_ofert.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogloszenia- Termin_skladania_ofert.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogloszenia- Termin_skladania_ofert]184 kB
Download this file (Zmiana SIWZ - termin składania _ofert.pdf)Zmiana SIWZ - termin składania _ofert.pdf[Zmiana SIWZ - termin składania _ofert]431 kB
Download this file (Wyjasnienie_SIWZ_29.05.2019.pdf)Wyjasnienie_SIWZ_29.05.2019.pdf[Wyjasnienie_SIWZ_29.05.2019]1312 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]554 kB
Download this file (Informacja o wyborze oferty Cz. II - tabela.pdf)Informacja o wyborze oferty Cz. II - tabela.pdf[Informacja o wyborze oferty Cz. II - tabela]471 kB
Download this file (Informacja-o_wyborze-oferty_Cz. II_Uzasadnienie.pdf)Informacja-o_wyborze-oferty_Cz. II_Uzasadnienie.pdf[Informacja-o_wyborze-oferty_Cz. II_Uzasadnienie]2488 kB
Download this file (Informacja o wyborze - tabela.pdf)Informacja o wyborze - tabela.pdf[Informacja o wyborze - tabela]453 kB
Download this file (Informacja o wyborze - Wykonawcy.pdf)Informacja o wyborze - Wykonawcy.pdf[Informacja o wyborze - Uzasadnienie]2753 kB