Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa ulicy Mango na odcinku od skrzyżowania z ul. Melonową (wraz ze skrzyżowaniem)  do skrzyżowania z ulicą Paprotki (bez skrzyżowania)”

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Termin składania ofert: do 20.03.2019 r. do godz. 10:00

 

Termin otwarcia ofert: 20.03.2019 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie o zamowieniu  523927.pdf)Ogłoszenie o zamowieniu 523927.pdf[Ogłoszenie o zamowieniu 523927]8294 kB
Download this file (SIWZ_7_WIR_2019_z_zalacznikami.zip)SIWZ_7_WIR_2019_z_zalacznikami.zip[SIWZ_7_WIR_2019_z_zalacznikami]406 kB
Download this file (Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacje_z_otwarcia_ofert]581 kB
Download this file (Informacja o wyborze - tabela.pdf)Informacja o wyborze - tabela.pdf[Informacja o wyborze - tabela]678 kB