Utrzymanie i konserwacja urządzeń zabawowych i sprawnościowych oraz drobnych form architektury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Termin składania ofert: do 12.03.2019 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 12.03.2019 r. o godz. 12:15

                ZMIANA   

Termin składania ofert: do 14.03.2019 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 14.03.2019 r. o godz. 12:15

 Wadium 10 000 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogloszenie_o_zamowieniu]8578 kB
Download this file (SIWZ_4_WOŚ_2019.zip)SIWZ_4_WOŚ_2019.zip[SIWZ_4_WOŚ_2019]412 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 540046195.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 540046195.pdf[Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 540046195]378 kB
Download this file (Zmiana SIWZ 11.03.2019.pdf)Zmiana SIWZ 11.03.2019.pdf[Zmiana SIWZ 11.03.2019]776 kB
Download this file (t.j._ZMIANA_11.03.2019-Formularze_cenowe_1A1_i_1A2.xlsx)t.j._ZMIANA_11.03.2019-Formularze_cenowe_1A1_i_1A2.xlsx[t.j._ZMIANA_11.03.2019-Formularze_cenowe_1A1_i_1A2]46 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]383 kB
Download this file (Informacja o wyborze - tabela.pdf)Informacja o wyborze - tabela.pdf[Informacja o wyborze oferty - tabela]453 kB