Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej – ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. 37 KUD do ul. Prętowej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawa”- zadanie nr 2

 Postępowanie nr 65/WIR/2018

Termin składania ofert: do 28.11.2018 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2018 r. o godz. 12:15

Wadium: 3.000,00 zł

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]11052 kB
Download this file (SIWZ_65_WIR_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_65_WIR_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 65/WIR/2018 z załącznikami]374 kB
Download this file (Info_z_otwarcia.pdf)Info_z_otwarcia.pdf[Informacja z otwarcia ofert]385 kB
Download this file (Info_o_wyborze_najkorzystniejszej oferty.pdf)Info_o_wyborze_najkorzystniejszej oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z uzasadnieniem]2965 kB