Iluminacja świąteczna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie nr 64/WKU/2018

 

Termin składania ofert: do 16.11.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.11.2018 r. o godz. 10:15

Załączniki:
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_64_WKU_2018.zip)SIWZ_z_zalacznikami_64_WKU_2018.zip[SIWZ_z_załącznikami_64_WKU_2018]342 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_64_WKU_2018.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_64_WKU_2018.pdf[Ogłoszenie_o_zamówieniu_64_WKU_2018]7860 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]315 kB
Download this file (Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf)Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]403 kB