POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138h w związku z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest

 Ochrona fizyczna osób i mienia obiektów przy ul. Kolegiackiej 3, ul. Przyczółkowej 27a
i ul. Radosnej 11 w Warszawie.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

Postępowanie nr  63/WZN/2018

Termin składania ofert: do 16.11.2018 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 16.11.2018 r. o godz. 11:15

 

Wadium 10 000 zł

Załączniki:
Download this file (SIWZ_z_zalacznikami_63_WZN_2018.zip)SIWZ_z_zalacznikami_63_WZN_2018.zip[SIWZ_z_załącznikami_63_WZN_2018]324 kB
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu_63_WZN_2018.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu_63_WZN_2018.pdf[Ogloszenie_o_zamówieniu_63_WZN_2018]2956 kB
Download this file (Wyjasnienia_SIWZ_13.11.2018.pdf)Wyjasnienia_SIWZ_13.11.2018.pdf[Wyjasnienia_SIWZ_13.11.2018]1369 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert ]390 kB
Download this file (Info_o_wyborze.pdf)Info_o_wyborze.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]557 kB