Pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów przy ul. Królowej Marysieńki i ul. Lentza.

Postępowanie nr 60/WOŚ/2018

Termin składania ofert: do 25.10.2018 r. do godz. 10:00

UWAGA !!!

Zamawiający informuje o planowanej na dzień 22.10.2018 r. wizji lokalnej. 

Wszystkich zainteresowanych Wykonawców prosimy o stawienie się w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki w ww. terminie o godz. 12:00.  

 

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[Ogłoszenie o zamówieniu ]8998 kB
Download this file (SIWZ_60_WOS_2018_z_zalacznikami.zip)SIWZ_60_WOS_2018_z_zalacznikami.zip[SIWZ 60/WOŚ/2018 z załącznikami]3404 kB
Download this file (Info_o_wizji_lokalnej.pdf)Info_o_wizji_lokalnej.pdf[Informacja o planowanej wizji lokalnej ]320 kB
Download this file (Info_z_otwarcia_ofert.pdf)Info_z_otwarcia_ofert.pdf[Informacja z otwarcia ofert]335 kB
Download this file (Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_.pdf)Info_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_.pdf[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ]2304 kB