W załączniku zamieszczono odpowiedzi na pytania zadane do dnia 09.09.2021 r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert:

W związku z pytaniami oferentów przedłużamy składanie ofert na zapytanie ofertowe dotyczące „Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha w zakresie kontynuacji chodnika w ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha” umożliwiającej uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz stanowiącej opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.” do dnia 15.09.2021 r.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha w zakresie kontynuacji chodnika w ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha”,  umożliwiającej uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz stanowiącej opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:

najpóźniej do dnia 10.09.2021 r.

najpóźniej do dnia 15.09.2021 r.