W roku szkolnym 2019/2020 Warszawski Program „Zima w Mieście 2020” będzie realizowany w dniach: od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.
W ramach Programu w Wilanowie opiekę zapewnią:

Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz
ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
tel. 22 842 93 60, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa
tel. 22 648 49 35,

W placówkach organizowane będą m.in. zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne, muzyczne, plastyczne oraz aktywności poza placówką - wycieczki, seanse filmowe, spektakle teatralne, lekcje muzealne czy też spotkania z ciekawymi ludźmi. Dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych zostanie przygotowana różnorodna oferta w punktach feryjnych zajęć specjalistycznych.

Szczegóły dotyczące zapisów oraz opłat za opiekę i wyżywienie zostaną podane w późniejszym terminie.
Informacje zostaną zamieszczone na stronie Biura Edukacji - http://www.edukacja.warszawa.pl