Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ma siedzibę

w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2, pok. 211, II piętro

tel. 22 443 49 19


Skład:

Przewodniczący – Jan Piórek

Zastępca przewodniczącego – Karolina Krzemień

Członek – Szymon Guzik

Członek – Jan Ilach

Członek – Michał Metrycki,

Członek – Czesław Pilarz

Członek – Jan Stanisław Roch

Członek – Michał Krzysztof Różycki

Członek – Andrzej Słowik

 

Obwieszczenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy z dnia 29 września 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Wilanów m. st Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy