Informacje na temat wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

 

Koordynator ds. organizacji wyborów w Dzielnicy Wilanów.

Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – siedziba, skład, terminy dyżurów 

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wilanów

 

Obwieszczenie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy z dnia 29 września 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Osoby chętne do pracy przy przeprowadzaniu wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul F. Klimczaka 2, pok. 103 (piętro I), tel. 22 443 50 52.
W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz i osobiście go podpisać. Formularze dostępne są w ww. pokoju.

Wynagrodzenie za pracę w obwodowych komisjach wyborczych wynosi:
- dla przewodniczącego komisji - 380 zł
- dla zastępcy przewodniczącego – 330 zł
- dla członka komisji – 300 zł

Komisje zostaną powołane 1 października 2018 r. w związku z czym zgłoszenia otrzymane po tym terminie trafią na listę rezerwową.

 

 UWAGA! ZMIANA GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA. 

Uprzejmie informujemy, że w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października 2018 r. w znacznej mierze uległy zmianie siedziby lokali wyborczych.

SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ

wyszukiwarka obwodów i siedzib lokali wyborczych

mapa Dzielnicy Wilanów z podziałem na okręgi wyborcze

- granice obwodów i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczej w Dzielnicy Wilanów

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego można dokonać na załączonym druku.

 

 

  • Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. należy dokonywać do dnia 21 września 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Franciszka Klimczaka 2 w pok. 103 (I piętro), tel. 22 443 50 52.

Zgłoszenia będą przyjmowane na formularzach zgodnych z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej oraz na stronie Miasta Stołecznego Warszawy poświęconej wyborom.