INFORMACJE I ZAPISY DO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POD NUMEREM TELEFONU 19115

 

logo_19115.jpg

W Wilanowie, w jednej lokalizacji,  działają dwa punkty. Ich siedzibą jest parter budynku A Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ulicy Klimczaka 2, lokal nr 4. Adwokat i radcowie prawni udzielają porad codziennie w dniach i godzinach określonych w poniższym harmonogramie.

Wykaz planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2019 r.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie  http://www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna