II KADENCJA RADY SENIORÓW DZIELNICY WILANÓW 

Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów to kluczowe ciało dialogu międzypokoleniowego. Jej głównym i podstawowy celem jest reprezentowanie seniorów Wilanowa.
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
2) pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
3) współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
4) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
5) przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.
Skład drugiej kadencji Rady Seniorów: 
Prezydium:
1. Pani Bożena Laskowska -Przewodnicząca
2. Pani Ewa Sadowska- Wiceprzewodnicząca
3. Pan Jan Lewandowski - Wiceprzewodniczący
4. Pani Wiesława Rybarczyk - Sekretarz
Członkowie:
1.Pani Teresa Gałczyńska
2.Pani Jadwiga Krzemińska
3.Pani Teresa Orzełowska-Kołakowska
4.Pani Maria Podniesińska
5.Pani Małgorzata Wilk
6. Pani Elżbieta Wiśniewska
7.Pani Danuta Zygańska
8. Pan Stanisław Gomółka
9. Pani Halina Myszkowska
10. Pan Grzegorz Piekuś
11.Pani Alicja Marczuk
Osobą reprezentującą Radę Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Seniorów jest Pani Elżbieta Wiśniewska.
W dniu 15 marca 2018 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie drugiej kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów, na którym wybrano Prezydium i omówiono organizacyjne kwestie dotyczące przyszłej pracy Rady.


II KADENCJA
W dniu 13.12.2017 roku Rada Dzielnicy Wilanów podjęła Uchwałę Nr XXXVI/138/2017, nadając nowy Statut Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów. Uchwała ta stała się zwieńczeniem prac Radnych, którzy dokonali analizy treści obowiązującego dokumentu i wprowadzili zmiany, mające na celu usprawnienie procesu wyboru członków Rady Seniorów i zapewnienie bardziej efektywnego jej działania.
W związku z wejściem w życie nowego Statutu, Urząd przeprowadził procedurę naboru kandydatów do Rady Seniorów spośród przedstawicieli mieszkańców. Procedura trwała od dnia 29 grudnia 2017 roku do dnia 19 stycznia 2018 roku. Do Urzędu wpłynęło 9 zgłoszeń, które spełniły wszystkie wymagania formalne. Swoich przedstawicieli do Rady wskazali również: Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów, Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Dzielnicy oraz Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło się 15 marca 2018 roku.

DYŻURY RADNYCH Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. warszawy, ul. F. Klimczaka 4, 02-707 Warszawa, budynek B, piętro III, pok. 305

9 maja               Teresa Gałczyńska
6 czerwca           Jadwiga Krzemińska
5 września          Bożena Laskowska
3 października     Jan Lewandowski
7 listopada          Teresa Orzełowska-Kołakowska
5 grudnia            Maria Podniesińska


KONTAKT DO RADY SENIORÓW
Z Radą Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 22 44 35 069.

 


RADA SENIORÓW I KADENCJI

W dniu 15 października 2014 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LV/182/2014 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy nadającą jej jednocześnie statut określający tryb wyboru członków, zasady działania oraz organizację. Zgodnie z procedurą określoną w przedmiotowej uchwale w dniu 17 października 2014 r. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy umieszczono ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Rady Seniorów w terminie od dnia 17 października 2014 r. do 31 października 2014 r. W dniu 4 lutego 2015 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr III/23/2015 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Na przedstawiciela Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powołano Panią Bożenę Laskowską.
W dniu 20 lutego 2015 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 24/IV/2015 w sprawie powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, a w dniu 19 marca 2015 r. uchwałą nr 47/IV/2015 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz uchwałą nr 48/IV/2015 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy uchwalono ostateczny skład Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Na przedstawiciela Zarządu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Panią Danutę Zygańską.

W dniu 13.12.2017 roku Rada Dzielnicy Wilanów podjął Uchwałę Nr XXXVI/138/2017, nadając nowy Statut Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów. Uchwała ta stała się zwieńczeniem prac Radnych, którzy dokonali analizy treści obowiązującego dokumentu i wprowadzili zmiany, mające na celu usprawnienie procesu wyboru członków Rady Seniorów i zapewnienie bardziej efektywnego jej działania.
W związku z wejściem w życie nowego Statutu, Urząd przeprowadził procedurę naboru kandydatów do Rady Seniorów spośród przedstawicieli mieszkańców. Do Urzędu wpłynęło 9 zgłoszeń, które spełniły wszystkie wymagania formalne. Kolejna kadencja Rady Seniorów rozpocznie się 1 marca 2018. 

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
2) pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
3) współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
4) tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
5) przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Skład Rady przedstawia się następująco:
1. Pani Małgorzata Dreger
2. Pan Jan Lewandowski
3. Pani Maria Podniesińska
4. Pan Józef Roszczyk
5. Pani Małgorzata Wilk
6. Pani Elżbieta Wiśniewska
7. Pani Bożena Laskowska
8. Pani Danuta Zygańska


W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, podczas którego dokonano wyboru Prezydium Rady oraz przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów. W skład Prezydium Rady wschodzą:
1. Pani Elżbieta Wiśniewska -Przewodnicząca
2. Pani Bożena Laskowska - Wiceprzewodnicząca
3. Pan Józef Roszczyk - Wiceprzewodniczący
4. Pani Małgorzata Dreger - Sekretarz

Osobą reprezentującą Radę Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w Warszawskiej Radzie Seniorów jest Pani Elżbieta Wiśniewska.

KONTAKT DO RADY SENIORÓW

Z Radą Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy także o kontakt telefoniczny: 22 44 35 069 lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warszawska Rada Seniorów

Zachęcamy do śledzenia osiągnięć Warszawskiej Rady Seniorów: http://www.senioralna.um.warszawa.pl/

 

Załączniki:
Download this file (Statut RSDW- 13.12.2017.pdf)Statut RSDW- 13.12.2017.pdf[ ]171 kB