Czytaj więcej: II kadencja Rady Seniorów -...

W dniu 15 marca 2018 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie drugiej kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów. Spotkanie otworzył Burmistrz Dzielnicy, Ludwik Rakowski. Podczas posiedzenia Rada wybrała Prezydium w składzie:


pani Bożena Laskowska- Przewodnicząca,
pani Ewa Sadowska- Wiceprzewodnicząca,
pan Jan Lewandowski –Wiceprzewodniczący,
pani Wiesława Rybarczyk- Sekretarz.

Przedstawicielem Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów w Warszawskiej Radzie Seniorów została ponownie pani Elżbieta Wiśniewska.

W skład Rady Seniorów wchodzi 9 przedstawicieli mieszkańców i po jednym: Zarządu, Rady Dzielnicy, Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów, Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skład obecnej drugiej kadencji Rady Seniorów:

Prezydium:

1.Pani Bożena Laskowska -Przewodnicząca
2. Pani Ewa Sadowska- Wiceprzewodnicząca
3. Pan Jan Lewandowski - Wiceprzewodniczący
4. Pani Wiesława Rybarczyk - Sekretarz

Członkowie:

1.Pani Teresa Gałczyńska
2.Pani Jadwiga Krzemińska
3.Pani Teresa Orzełowska-Kołakowska
4.Pani Maria Podniesińska
5.Pani Małgorzata Wilk
6. Pani Elżbieta Wiśniewska
7.Pani Danuta Zygańska
8. Pan Stanisław Gomółka
9. Pani Halina Myszkowska
10. Pan Grzegorz Piekuś
11.Pani Alicja Marczuk

Czytaj więcej: II Seminarium Warszawskich...II seminarium Rad Seniorów odbyło się 17 listopada w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe. Na tym ważnym spotkaniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów: Bożeny Laskowskiej, Elżbiety Wiśniewskiej i Małgorzaty Wilk. Obecna była także dyrektor OPS Wilanów Katarzyna Krupowicz-Kuzińska. Spotkanie było to znakomitą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i planów na kolejny rok działań związanych z realizacją polityki senioralnej Warszawy. O systemie wsparcia usług opiekuńczych, w tym pilotażu projektu dotyczącego teleopieki opowiadał Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Projektów i Pomocy Społecznej. O Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej, w którym jest miejsce także dla seniorów referowała Anna Michalak-Pawłowska - pełnocmocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej. Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. na takie tematy jak: współpraca rad seniorów, zdrowie, samodzielność, opieka, rady seniorów jako wsparcie osób starszych w kulturze i edukacji.

Czytaj więcej: „W Wilanowie łączymy...Jedną z głównych atrakcji podczas otwarcia Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11  w dniu 9 września 2017 r. był piknik międzypokoleniowy pod nazwą „W Wilanowie łączymy pokolenia - spotkajmy się w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji”, który zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej. Jest to forma współpracy samorządu z mieszkańcami w celu wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Pomysłodawcami były seniorki działające na co dzień w Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów. Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji – w tym warsztaty kulinarne, czy plastyczne, Można było skorzystać z porad medycznych: lekarza dietetyka i specjalisty chorób zakaźnych. Policja informowała seniorów na temat zagrożeń wyłudzeń „na wnuczka”. Młodzież pomagała seniorom oswoić się z nowymi technologiami, uczyła m.in. podstaw obsługi komputera czy smartfona. Jednocześnie mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z ofertą Międzypokoleniowego Centrum Edukacji i wyrazić swoje oczekiwania na tzw. "Mapie pomysłów". 

Czytaj więcej: I Wilanowskie Forum SenioralneRozwój współpracy i wymiana doświadczeń między instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów - taki był cel wyjątkowego spotkania, jakie miało miejsce 24 maja w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Inicjatorami I Wilanowskiego Forum Senioralnego była Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów i burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. W forum wzięli udział przedstawiciele instytucji z terenu Wilanowa, które współpracują z seniorami. Wśród nich są: Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury Wilanów, Centrum Sportu Wilanów, Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, Parafialny Zespół Caritas w Powsinie, Fundacja Ecclesia Villanovensis, Stowarzyszenie „Mali bracia ubogich”, proboszczowie parafii wilanowskich i urzędnicy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i ciekawą dyskusję na temat rozwijania współpracy na rzecz wilanowskich seniorów.

17 marca w Centrum Kultury Wilanów odbyła się gala finałowa konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom, organizowanego przez Warszawską Radę Seniorów oraz stołeczny ratusz. To duży zaszczyt, że aż 4 zgłoszone miejsca z terenu Wilanowa otrzymały to wyróżnienie.
Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” przyznawany jest w 5 kategoriach:

  1. publiczne instytucje obsługi mieszkańców - tutaj wyróżniono Urząd Dzielnicy Wilanów - już po raz drugi;
  2. sport i rekreacja;
  3. kultura, rozrywka, edukacja - certyfikaty otrzymały nasze placówki: Centrum Kultury Wilanów i Biblioteka Publiczna - obie po raz drugi;
  4. gastronomia - restauracje, kawiarnie, bary mleczne;
  5. zakłady opieki zdrowotnej, apteki - tutaj nagrodzono Przychodnię Lekarską nr 33 przy ul. Przyczółkowej 33.