III KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY WILANÓW

b_420_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_pierwsze-posiedzenie-16-10-2017.jpg

16 października 2017 r. odbyła się I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów, w której udział wzięli Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów Hubert Królak i Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. Podczas sesji MRDW wybrała swoje władze, w składzie:

Przewodniczący - Mateusz Kleczewski,
Wiceprzewodniczący - Franciszek Chudak,
Wiceprzewodnicząca - Luiza Kania,
Sekretarz - Jan Jarema.
Rada wybrała także dwóch delegatów do Młodzieżowej Rady Warszawy - Wiktorię Kurek i Mateusza Kleczewskiego oraz przedstawicielkę MRDW w zespole ds. budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Wilanów, którą została Alicja Sokół.
Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!


b_420_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_2-sesja2017-1.jpg16 listopada 2017 r. odbyła się II sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów, w której udział wziął burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. Zachęcał Radnych do aktywnego uczestniczenia w życiu dzielnicy oraz wyrażania potrzeb wilanowskiej młodzieży. Jednym z punktów porządku obrad było opracowanie harmonogramu działań Rady na rok szkolny 2017/2018. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.Warszawy przeprowadziło także szkolenie związane z przygotowaniem młodzieży do pełnienia funkcji radnego.


b_420_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_MRDW-trzecia-sesja.jpg

4 grudnia 2017 roku w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kolegiackiej 3 odbyła się III sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Młodzi Radni pracowali m.in. nad ustaleniem harmonogramu prac dotyczących przygotowania projektu dla młodzieży do budżetu partycypacyjnego 2019.


21 grudnia 2017 roku w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kolegiackiej 3 odbyła się IV sesja III kadencji MRDW. Radni omówili formularz zgłoszeniowy do Budżetu Partycypacyjnego 2019. Jednym z punktów obrad było także zaplanowanie pracy Rady na 2018 rok i sporządzenie podsumowania pierwszych czterech miesięcy pracy w MRDW. Kończąc posiedzenie Radni złożyli sobie życzenia i wzięli udział w spotkaniu wigilijnym.

 


b_420_0_16777215_00_images_mrdw-V-sesja.jpg

12 stycznia 2018 roku w Bibliotece przy Kolegiackiej odbyła się V Sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Młodzi Radni pracowali w Podkomisjach nad harmonogramem projektów na 2018 r. Planują m.in. wznowienie Młodzieżowego Klubu Filmowego w Centrum Kultury Wilanów, badanie opinii młodzieży na temat komunikacji miejskiej w Wilanowie oraz promocję Młodzieżowej Rady wśród młodzieży wilanowskiej. 

 

b_420_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_IMGP1454_40.jpgW poniedziałek 26 maja 2017 r. odbyła się piąta tegoroczna sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (XXIV sesja II kadencji). Głównymi tematami były: zaproszenie radnych przez Burmistrza na uroczyste zakończenie roku szkolnego, ewaluacja organizacji drugiego seansu w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego oraz podsumowanie pracy MRDW w ostatnim czasie.

b_420_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_IMGP1454_40.jpgW czwartek 9 lutego 2017 r. odbyła się druga tegoroczna sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (XXI sesja II kadencji). Głównymi tematami były: podsumowanie pierwszego seansu w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego, omówienie koniecznych zmian w statucie MRDW.

W czwartek 15 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (XIX sesja II kadencji). Głównymi tematami były: omówienie zasad funkcjonowania Młodzieżowego Klubu Filmowego i przygotowań do pierwszego seansu oraz podsumowanie działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów w 2016 r.

b_420_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_wspolnepos.jpgXVIII sesja II kadencji MRDW odbyła się w ramach drugiego wspólnego posiedzenia Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Tym razem rady spotkały się 23 listopada 2016 r. w Centrum Kultury Wilanów aby omówić możliwości międzypokoleniowej współpracy w nowym miejscu - Międzypokoleniowy Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11. Na posiedzeniu obecny był burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski i dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak.

visesja3W dniu 20 października 2016 r. odbyła się XVII sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy. W obradach uczestniczyła wicedyrektor Centrum Kultury Wilanów Iwona Maciąg oraz Grzegorz Królikowski.