mlodzz1W dniu 15 grudnia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Podczas posiedzenia Radni wybrali delegatów – Paulinę Prystupę z Gimnazjum nr 116 i Antoniego Pławskiego z Gimnazjum nr 117 do Młodzieżowej Rady Warszawy, a także dyskutowali nad priorytetami nowej kadencji Rady.
Za najważniejsze uznali zorganizowanie wydarzeń kulturalno-sportowych, które integrowałyby wilanowską społeczność szkolną.

rada1W dniu 30 października w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. W posiedzeniu, obok radnych, uczestniczył burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. Sesję poprowadził wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów Kazimierz Witkowski.

Załączniki:
Download this file (StatutMRDW..doc)StatutMRDW..doc[ ]69 kB

VII  SESJA  Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów – KONIEC KADENCJI


rada-konieckadencjiW dniu 26 czerwca 2014r. odbyła się  VII Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy m.st. Warszawy. Sesję zwołała i prowadziła Przewodnicząca MRDW – uczennica Gimnazjum nr.116 im. Husarii Rzeczypospolitej,  Beata Ćwiek. W czasie spotkania młodzi Radni omawiali zgłoszone przez Przewodniczącą Rady projekty na budżet partycypacyjny – Wilanowski Bieg Charytatywny oraz Wilanowski Przegląd Młodych Talentów. Były to pomysły, które Młodzieżowa Rada przygotowała na wcześniejszych sesjach. W związku z tym, że była to ostatnia sesja tej kadencji, radni  rozmawiali o mocnych i słabych stronach swojej działalności. Na koniec podjęli uchwałę dotyczącą zmiany statutu MRDW w celu usprawnienia działalności, która została przekazana pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Z dniem 30 czerwca 2014r. MRDW zakończyła swoją 2-letnią kadencję. We wrześniu  zapraszamy do udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy!

6sesja12 lutego 2014 r. w Ośrodku Sportu przy ul. Wiertniczej 26 odbyła się VI sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski, dyrektor Ośrodka Sportu Agnieszka Borowa, dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak, Iwona Maciąg koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów, Magdalena Milewska i Małgorzata Rakusa Suszczewska z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Młodzi Radni mieli okazję podzielić się swoimi uwagami i opiniami na temat działań skierowanych do młodzieży.

urzad15 stycznia 2014 r. w Ośrodku Sportu przy ul. Wiertniczej 26 odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Tym razem głównym punktem obrad była dyskusja na temat Budżetu Partycypacyjnego. Radni zapoznali się z harmonogramem prac nad budżetem partycypacyjnym i sposobem zgłaszania projektów. Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja nad wstępnymi propozycjami radnych, którzy ustnie zgłosili pierwsze projekty. Kolejnym krokiem będzie opisanie projektów w specjalnym formularzu i znalezienie 15 osób, które wesprą dany projekt i złożą pod nim podpisy.

posiedzenie111 grudnia 2013r. odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Tym razem miejscem obrad był Ośrodek Sportu przy ul. Wiertniczej. Radni stawili się w komplecie i zgłosili pierwsze wnioski.
Jednym z pomysłów jest zorganizowanie w Wilanowie biegu charytatywnego. Radni postulują także bezpłatne udostępnianie boisk dla młodzieży z wilanowskich szkół po godzinach nauki. Kolejne posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów odbędzie się 15 stycznia w Obiekcie Sportowym przy ul. Wiertniczej.