W dniu 3 marca 2015 r.  w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Na posiedzeniu radni omówili pomysły edukacyjno-kulturalne, które można by było zrealizować w sali widowiskowej wilanowskiego ratusza, np. cykliczne spotkania dla młodzieży z ciekawymi osobistościami. Radna Paulina Prystupa
poinformowała o sprawach Młodzieżowej Rady Warszawy.

Czytaj więcej: III sesja II kadencji...W dniu 12 stycznia 2015 r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rada Dzielnicy Wilanów. Na tym posiedzeniu radni omawiali wyniki ankiet, które zebrali w szkołach, a które dotyczyły propozycji zorganizowania wydarzeń kulturalno-sportowych dla młodzieży z Wilanowa. W trakcie obrad powołano trzy komisje: sportu, kultury i edukacji ds. działań charytatywnych oraz komisję ochrony środowiska. Dwójka radnych, będących radnymi Młodzieżowej Rady Warszawy zdała relację na temat przebiegu posiedzenia tejże Rady. Omawiane były także pierwsze pomysły radnych dotyczące wydarzeń dzielnicowych dla uczniów wilanowskich szkół.

 

 

 

 

Czytaj więcej: III sesja II kadencji...

Czytaj więcej: II sesja II kadencji...W dniu 15 grudnia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Podczas posiedzenia Radni wybrali delegatów – Paulinę Prystupę z Gimnazjum nr 116 i Antoniego Pławskiego z Gimnazjum nr 117 do Młodzieżowej Rady Warszawy, a także dyskutowali nad priorytetami nowej kadencji Rady.
Za najważniejsze uznali zorganizowanie wydarzeń kulturalno-sportowych, które integrowałyby wilanowską społeczność szkolną.

Czytaj więcej: I sesja II kadencji...W dniu 30 października w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 odbyło się pierwsze posiedzenie II kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. W posiedzeniu, obok radnych, uczestniczył burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. Sesję poprowadził wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów Kazimierz Witkowski.

Załączniki:
Czytaj więcej: I sesja II kadencji...StatutMRDW..doc[ ]69 kB

VII  SESJA  Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów – KONIEC KADENCJI


Czytaj więcej: VII  SESJA  Młodzieżowej...W dniu 26 czerwca 2014r. odbyła się  VII Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy m.st. Warszawy. Sesję zwołała i prowadziła Przewodnicząca MRDW – uczennica Gimnazjum nr.116 im. Husarii Rzeczypospolitej,  Beata Ćwiek. W czasie spotkania młodzi Radni omawiali zgłoszone przez Przewodniczącą Rady projekty na budżet partycypacyjny – Wilanowski Bieg Charytatywny oraz Wilanowski Przegląd Młodych Talentów. Były to pomysły, które Młodzieżowa Rada przygotowała na wcześniejszych sesjach. W związku z tym, że była to ostatnia sesja tej kadencji, radni  rozmawiali o mocnych i słabych stronach swojej działalności. Na koniec podjęli uchwałę dotyczącą zmiany statutu MRDW w celu usprawnienia działalności, która została przekazana pod obrady Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Z dniem 30 czerwca 2014r. MRDW zakończyła swoją 2-letnią kadencję. We wrześniu  zapraszamy do udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy!

Czytaj więcej: VI Sesja Młodzieżowej Rady...12 lutego 2014 r. w Ośrodku Sportu przy ul. Wiertniczej 26 odbyła się VI sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski, dyrektor Ośrodka Sportu Agnieszka Borowa, dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak, Iwona Maciąg koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów, Magdalena Milewska i Małgorzata Rakusa Suszczewska z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Młodzi Radni mieli okazję podzielić się swoimi uwagami i opiniami na temat działań skierowanych do młodzieży.