III KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY WILANÓW

Czytaj więcej: Sesje Młodzieżowej Rady...

16 października 2017 r. odbyła się I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów, w której udział wzięli Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów Hubert Królak i Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. Podczas sesji MRDW wybrała swoje władze, w składzie:

Przewodniczący - Mateusz Kleczewski,
Wiceprzewodniczący - Franciszek Chudak,
Wiceprzewodnicząca - Luiza Kania,
Sekretarz - Jan Jarema.
Rada wybrała także dwóch delegatów do Młodzieżowej Rady Warszawy - Wiktorię Kurek i Mateusza Kleczewskiego oraz przedstawicielkę MRDW w zespole ds. budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Wilanów, którą została Alicja Sokół.
Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!


Czytaj więcej: Sesje Młodzieżowej Rady...16 listopada 2017 r. odbyła się II sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów, w której udział wziął burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. Zachęcał Radnych do aktywnego uczestniczenia w życiu dzielnicy oraz wyrażania potrzeb wilanowskiej młodzieży. Jednym z punktów porządku obrad było opracowanie harmonogramu działań Rady na rok szkolny 2017/2018. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.Warszawy przeprowadziło także szkolenie związane z przygotowaniem młodzieży do pełnienia funkcji radnego.


Czytaj więcej: Sesje Młodzieżowej Rady...

4 grudnia 2017 roku w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kolegiackiej 3 odbyła się III sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Młodzi Radni pracowali m.in. nad ustaleniem harmonogramu prac dotyczących przygotowania projektu dla młodzieży do budżetu partycypacyjnego 2019.


21 grudnia 2017 roku w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kolegiackiej 3 odbyła się IV sesja III kadencji MRDW. Radni omówili formularz zgłoszeniowy do Budżetu Partycypacyjnego 2019. Jednym z punktów obrad było także zaplanowanie pracy Rady na 2018 rok i sporządzenie podsumowania pierwszych czterech miesięcy pracy w MRDW. Kończąc posiedzenie Radni złożyli sobie życzenia i wzięli udział w spotkaniu wigilijnym.

 


Czytaj więcej: Sesje Młodzieżowej Rady...

12 stycznia 2018 roku w Bibliotece przy Kolegiackiej odbyła się V Sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Młodzi Radni pracowali w Podkomisjach nad harmonogramem projektów na 2018 r. Planują m.in. wznowienie Młodzieżowego Klubu Filmowego w Centrum Kultury Wilanów, badanie opinii młodzieży na temat komunikacji miejskiej w Wilanowie oraz promocję Młodzieżowej Rady wśród młodzieży wilanowskiej. 

 

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów zostały przyjęty uchwałą XXX/120/2017 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 7 czerwca 2017 r.

Statut możliwy do pobrania w załączniku poniżej.

Załączniki:
Download this file (statut MRDW 7.06.2017.pdf)Statut MRDW[ ]1828 kB

Czytaj więcej: XXIV sesja II kadencji...W poniedziałek 26 maja 2017 r. odbyła się piąta tegoroczna sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (XXIV sesja II kadencji). Głównymi tematami były: zaproszenie radnych przez Burmistrza na uroczyste zakończenie roku szkolnego, ewaluacja organizacji drugiego seansu w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego oraz podsumowanie pracy MRDW w ostatnim czasie.

Czytaj więcej: XXI sesja II kadencji...W czwartek 9 lutego 2017 r. odbyła się druga tegoroczna sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (XXI sesja II kadencji). Głównymi tematami były: podsumowanie pierwszego seansu w ramach Młodzieżowego Klubu Filmowego, omówienie koniecznych zmian w statucie MRDW.

W czwartek 15 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (XIX sesja II kadencji). Głównymi tematami były: omówienie zasad funkcjonowania Młodzieżowego Klubu Filmowego i przygotowań do pierwszego seansu oraz podsumowanie działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów w 2016 r.

Czytaj więcej: XVIII sesja II kadencji...XVIII sesja II kadencji MRDW odbyła się w ramach drugiego wspólnego posiedzenia Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Tym razem rady spotkały się 23 listopada 2016 r. w Centrum Kultury Wilanów aby omówić możliwości międzypokoleniowej współpracy w nowym miejscu - Międzypokoleniowy Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11. Na posiedzeniu obecny był burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski i dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak.