Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów ma na celu reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się na terenie Wilanowa. Działalność  MRDW ma na celu upowszechnienie wiedzy o samorządności oraz prowadzenie działań szerzących ideę społeczeństwa obywatelskiego. Tekst Uchwały oraz statut MRDW znajdują się w załączniku.

Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów:
1.    Agnieszka Janczewska – Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczpospolitej
2.    Agnieszka Perko - Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczpospolitej
3.    Jan Mroczek – Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczpospolitej
4.    Katarzyna Cyganek – Gimnazjum Niepubliczne Kolegium Św. Stanisława Kostki KSW
5.    Ewa Paryż - Gimnazjum Niepubliczne Kolegium Św. Stanisława Kostki KSW
6.    Maciej Wójcik - XXXVIII liceum Ogólnokształcące im. St. Kostki Potockiego
7.    Elisabeth Heller – niepubliczne Gimnazjum Polsko – Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie.

I Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Hubert Królak.

Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:
1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wialnów
2. Ślubowanie radnych.
3. Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
5. Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
6. Wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.
7. Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Przewodniczącą MRDW została wybrana Agnieszka Perko. Delegatami do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy zostali : Jan Mroczek i Maciej Wójcik. Nie udało się wybrać Wiceprzewodniczących MRDW oraz Sekretarza MRDW. Z tym zadaniem nowi młodzi radni muszą zmierzyć się w czasie kolejnej przygotowanej przez nich II Sesji MRDW.

b_450_0_16777215_00_images_stories_Aktualnosci_mrdw_2012.__1jpg.jpg

b_450_0_16777215_00_images_stories_Aktualnosci_mrdw_2012.__2jpg.jpg