III KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY WILANÓW

b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_pierwsze-posiedzenie-16-10-2017.jpg

16 października 2017 r. odbyła się I sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów, w której udział wzięli Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów Hubert Królak i Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. Podczas sesji MRDW wybrała swoje władze, w składzie:

Przewodniczący - Mateusz Kleczewski,
Wiceprzewodniczący - Franciszek Chudak,
Wiceprzewodnicząca - Luiza Kania,
Sekretarz - Jan Jarema.
Rada wybrała także dwóch delegatów do Młodzieżowej Rady Warszawy - Wiktorię Kurek i Mateusza Kleczewskiego oraz przedstawicielkę MRDW w zespole ds. budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Wilanów, którą została Alicja Sokół.
Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!


b_450_0_16777215_00_images_zdjeciaEW_Rady_2-sesja2017-1.jpg16 listopada 2017 r. odbyła się II sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów, w której udział wziął burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski. Zachęcał Radnych do aktywnego uczestniczenia w życiu dzielnicy oraz wyrażania potrzeb wilanowskiej młodzieży. Jednym z punktów porządku obrad było opracowanie harmonogramu działań Rady na rok szkolny 2017/2018. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.Warszawy przeprowadziło także szkolenie związane z przygotowaniem młodzieży do pełnienia funkcji radnego.


MRDW-trzecia-sesja.jpg

4 grudnia 2017 roku w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kolegiackiej 3 odbyła się III sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Młodzi Radni pracowali m.in. nad ustaleniem harmonogramu prac dotyczących przygotowania projektu dla młodzieży do budżetu partycypacyjnego 2019.


21 grudnia 2017 roku w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kolegiackiej 3 odbyła się IV sesja III kadencji MRDW. Radni omówili formularz zgłoszeniowy do Budżetu Partycypacyjnego 2019. Jednym z punktów obrad było także zaplanowanie pracy Rady na 2018 rok i sporządzenie podsumowania pierwszych czterech miesięcy pracy w MRDW. Kończąc posiedzenie Radni złożyli sobie życzenia i wzięli udział w spotkaniu wigilijnym.

 


b_450_0_16777215_00_images_mrdw-V-sesja.jpg

12 stycznia 2018 roku w Bibliotece przy Kolegiackiej odbyła się V Sesja III kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Młodzi Radni pracowali w Podkomisjach nad harmonogramem projektów na 2018 r. Planują m.in. wznowienie Młodzieżowego Klubu Filmowego w Centrum Kultury Wilanów, badanie opinii młodzieży na temat komunikacji miejskiej w Wilanowie oraz promocję Młodzieżowej Rady wśród młodzieży wilanowskiej.