Radni MRDW

Łukasz Czarnecki      Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30
Maja Koszewska       Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30
Aleksandra Pałka     Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30
Agnieszka Janczewska  Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej ul. Uprawna 9/17
Agnieszka Perko       mandat wygaszony
Łukasz Stawicki        XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego
Aleksandra Bielecka  XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego

Na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów radni w głosowaniach tajnych wybrali Prezydium MRDW:

Przewodniczący  Łukasz Stawicki

Wiceprzewodnicząca Aleksandra Bielecka

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Janczewska

Radni wybrali również Sekretarza Rady. Została nim Agnieszka Perko.


b_450_0_16777215_00_images_stories_Aktualnosci_mrdw_2.jpg  b_450_0_16777215_00_images_stories_Aktualnosci_mrdw_1.jpg

b_450_0_16777215_00_images_stories_Aktualnosci_mrdw_3.jpg

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów została powołana 1 maja 2011 r. Uchwałą nr X/38/2011 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Tekst Uchwały oraz statut MRDW znajdują się w załączniku.

Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Ślubowanie radnych.
2. Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
3. Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Sekretarza  Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

W środę, 8 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów.

Podczas sesji został wygaszony mandat radnej Agnieszki Perko, dotychczasowego sekretarza MRDW. Jej obowiązki przejął Jan Mroczek. Radni wybrali również delegatów do Młodzieżowej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Dzielnicę Wilanów będą reprezentowały: Maja Koszewska i  Agnieszka Janczewska.

Podczas sesji ukonstytuowały się dwie komisje Rady: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Spraw Społecznych i Ekologii.