Porządek obrad I sesji II kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dniu 30 października 2014 r. godz. 13:00:

1.    Otwarcie I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów.
2.    Ślubowanie radnych.
3.    Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
4.    Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
5.    Projekt uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wyboru Sekretarza  Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
6.    Zamknięcie I sesji Młodzieżowej rady Dzielnicy Wilanów.

Na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów radni w głosowaniach tajnych wybrali Prezydium MRDW w składzie:

1.    Michał Bujniewicz – Przewodniczący ( ZS nr 123, Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej, ul. Uprawna 9/17 )
2.    Krzysztof Anderson – Wiceprzewodniczący ( ZS nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, Gimnazjum nr 117, ul. Gubinowska 28/30 )
3.    Antoni Pławski – Wiceprzewodniczący ( ZS nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, Gimnazjum nr 117, ul. Gubinowska 28/30 )
4.    Paulina Prystupa – Sekretarz ( ZS nr 123, Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej, ul. Uprawna 9/17 )

Radni:

5.    Paweł Skrodzki ( ZS nr 79, XXXVIII LO im. St.Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 )
6.    Emilia Kotowicz ( ZS nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, Gimnazjum nr 117, ul. Gubinowska 28/30 )
7.    Franciszek Chudak ( Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie im. Jana Kułakowskiego, ul. Wiertnicza 140 )
8.    Marcin Chmielewski ( Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie im. Jana Kułakowskiego, ul. Wiertnicza 140 )
9.    Agata Kordyl ( Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie im. Jana Kułakowskiego, ul. Wiertnicza 140 )
10.   Aleksander Książek ( Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie im. Jana Kułakowskiego, ul. Wiertnicza 140 )
11.   Adam Kobus ( Międzynarodowe Gimnazjum Europejskie im. Jana Kułakowskiego, ul. Wiertnicza 140 )

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów została powołana 1 maja 2011 r. Uchwałą nr X/38/2011 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Rada ma na celu reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się na terenie Wilanowa. Działalność  MRDW ma na celu upowszechnienie wiedzy o samorządności oraz prowadzenie działań szerzących ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Statut MRDW znajdują się w załączniku.

rada4

rada3

rada2