b_450_0_16777215_00_images_dkds_I_posiedzenie.jpgPierwsze posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego odbyło się 12 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Wilanów.

Posiedzenie otworzył Artur Buczyński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów, który wspomniał o dotychczasowej współpracy Dzielnicy Wilanów z trzecim sektorem. Podkreślił znaczenie aktywizacji społeczności lokalnych i wyraził wolę rozszerzenia współpracy na polu dialogu społecznego.

Pierwsze spotkanie miało charakter poznawczo – organizacyjny.