Zarządzenia nr 5592/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy  z dn.18.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie  w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r.

Załącznik:
Zarządzenie nr 5592/2014 r.