przedszkole-salaWażna informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rodziców dzieci sześcio- i siedmioletnich!
Na stronie internetowej Biura Edukacji zostały opublikowane informacje o zasadach, kryteriach i terminach rekrutacji do samorządowych przedszkoliszkół podstawowych.
W tegorocznej rekrutacji można się starać o przyjęcie do nowego przedszkola w Wilanowie przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej, które rozpocznie działalność we wrześniu 2014 roku.