Uchwała nr 656/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dn. 31.01.2014 r.  w sprawie  wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r.