b_450_0_16777215_0_0_images_smieci3b.jpgW związku z wczorajszym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów został wydłużony termin jego rozstrzygnięcia. Na ten okres Warszawa ma opracowany "program pomostowy" pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie systemu do czasu wyboru firm w przetargach. To rozwiązanie gwarantuje odbiór śmieci z wszystkich nieruchomości po 1 lipca 2013 r.

Planowane jest, aby do 31 grudnia 2013 r. firmy, które do tej pory odbierały od mieszkańców odpady komunalne to robiły to na dotychczasowych zasadach (z taką samą częstotliwością odbioru i z wykorzystaniem obecnych pojemników). Miasto będzie płatnikiem faktur wystawianych dla poszczególnych mieszkańców. Oznacza to, że warszawiacy będą uiszczać opłaty wyłącznie do samorządu zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

 

W najbliższym czasie rozpatrywane jest wprowadzenie niższych miesięcznych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych uiszczanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

Co w tej sytuacji powinni zrobić właściciele i zarządcy nieruchomości:
1. Od 1 lipca umożliwić odbiór odpadów.
2. Do 19 lipca złożyć deklarację z uwzględnieniem nowych stawek w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby właściciela lub zarządcy bądź wysłać listem poleconym na adres urzędu dzielnicy.
3. Do 28 dnia każdego miesiąca (w lipcu 2013 r. do dnia 29 miesiąca) wnosić miesięczną opłatę na konta samorządu udostępnione na stronach internetowych Urzędu oraz w urzędach dzielnic.

W przypadku pojawienia się nieprawidłowości do dyspozycji mieszkańców jest numer infolinii 800 70 70 47, pod którym będzie można zgłaszać problemy z odbieraniem śmieci.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.czysta.um.warszawa.pl