Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączniku.