b_450_0_16777215_0_0_images_test5.jpgJednego dnia, 9 czerwca 2013, cała Polska napisała Wielki Test Języka Angielskiego. Również mieszkańcy naszej dzielnicy mieli okazję włączyć się do akcji Wilanów zna angielski.  Szkoła językowa The Palms zorganizowała w Oranżerii Pałacu w Wilanowie Wielki Test Języka Angielskiego pod patronatem burmistrza Dzielnicy Ludwika Rakowskiego i umożliwiła wszystkim chętnym mieszkańcom Wilanowa nieodpłatne sprawdzenie swoich kompetencji językowych. 

 

Idea Wielkiego Testu spotkała się z zainteresowaniem prof. Barbary Kudryckiej, która udzieliła tegorocznej edycji wydarzenia ogólnopolskiego Honorowego Patronatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wydarzeniu patronowało również Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE oraz Macmillan Education – autor testu.