Przebudowa boiska do piłki ręcznej i nożnej wraz z budową oświetlenia oraz remont ogrodzenia i nawierzchni z kostki przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. - przetarg nieograniczony nr 14/WIR/2013.