b_450_0_16777215_0_0_images_konferencja_maj2013.jpgW czwartek, 9 maja w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego odbyła się konferencja pt.: „Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna – na terenie Dzielnicy Wilanów”. Konferencja zorganizowana została przez  Urząd Dzielnicy Wilanów we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

 

 

 

 

Podczas konferencji poruszane były następujące zagadnienia:
•  Problematyka geobezpieczeństwa i gospodarki wodnej na terenie Dzielnicy Wilanów
•  Zagrożenie hydrologiczne województwa mazowieckiego
•  Problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym i procesem inwestycyjnym na obszarze doliny Wisły i Skarpy Warszawskiej
•  Urządzenia wodno – melioracyjne na terenie Dzielnicy Wilanów
• Rola modelu geologicznego w projektowaniu i ocenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
• Geozagrożenia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej
•    Wpływ stosowania chemicznych środków odladzających na zespolenie Potoku Służewieckiego i Jez. Wilanowskiego
•   Informacja geologiczna dla zagospodarowania przestrzennego
• Scenariusze planowanie rozwoju miast i gmin w kontekście geozagrożeń z wykorzystaniem narzędzi GIS.

b_450_0_16777215_0_0_images_konferencja_maj2013_3.jpg

 

b_450_0_16777215_0_0_images_konferencja_maj2013_2.jpg