b_450_0_16777215_0_0_images_zlobek.jpgBędzie żłobek w Wilanowie. 26 kwietnia Dzielnica Wilanów ogłosiła przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie budynku żłobka zlokalizowanego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Wilanowie Zachodnim. Szczegóły ogłoszenia o przetargu.

 

 

W kwietniu br.  Rada Miasta wprowadziła na wniosek stołecznego ratusza zmiany w planach inwestycyjnych m.st. Warszawy, dzięki którym w Wilanowie zostanie zbudowany żłobek dla 100 dzieci.

Żłobek powstanie przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej, przy już budowanym przedszkolu. W budynku zaplanowane są 4 sale; każda o powierzchni blisko 70 m2 z łazienkami, magazynami leżaków i pościeli; gabinet pielęgniarki, szatnia, wózkowania oraz pomieszczenia techniczne. Planowany koszt inwestycji to około 3,5 mln zł. Budowa przewidziana jest na lata 2013-2014.
Szczegóły ogłoszenia o przetargu.


Więcej miejsc w żłobkach
W stolicy działa 46 żłobków i 10 mini-żłobków, do których uczęszcza blisko 4,8 tys. dzieci. Miasto finansuje również prawie 170 miejsc w 8 niepublicznych placówkach. Stołeczny ratusz, w pierwszym kwartale 2013 r. pokrył 85% kosztów pobytu dzieci w żłobku, przeznaczając w 2013 r. na ten cel około 70 mln zł (bez kosztów inwestycji). Do końca 2013 r. dzięki budowie, rozbudowie i zmianom organizacyjnym powstanie blisko 500 miejsc.
Tworzenie miejsc dla najmłodszych warszawiaków jest jednym z priorytetów polityki prorodzinnej stolicy oraz jest zapisane w programie „Rodzina” na lata 2010-2020 w Społecznej Strategii Warszawy.