Aktualności

Rezerwy oświatowe w Wilanowie Zachodnim

Rozpoczęły się prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Rzeczypospolitej i w rejonie ul. Sejmu Czteroletniego. Celem procedury jest ustalenie nowych rezerw oświatowych i określenie nowych zasad zagospodarowania terenu oraz parametrów zabudowy. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwi w przyszłości budowę kolejnych szkół i przedszkoli na terenie Wilanowa Zachodniego.

Czytaj więcej: Rezerwy oświatowe w Wilanowie Zachodnim

Posiedzenia Komisji - 5, 9.05.2016

Informujemy o posiedzeniu Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów w dniu 5 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 18:30 w sali obrad komisji Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 4. Porządek obrad w załączniku.

Informujemy o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Dzielnicy Wilanów w dniu 9 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali obrad komisji Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 4. Porządek obrad w załączniku.

Zaściankowa do przebudowy

W maju rozpoczniemy modernizację ulicy Zaściankowej na odcinku od ul. Łokciowej do ul. Bruzdowej. W ramach prac powstaną m.in.: ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie ulicy na odcinku od ul. Łokciowej do ul. Bruzdowej, chodnik po stronie północnej ulicy od ul. Dostatniej do istniejącego chodnika wzdłuż ul. Vogla, wyniesione tarcze skrzyżowań z ulicami Dostatnią i Bruzdową. Przebudowane zostanie także oświetlenie ul. Zaściankowej. Termin zakończenia prac: sierpień 2016 r.

Przedszkole przy ul. Zdrowej - przetarg

Czytaj więcej: Przedszkole przy ul. Zdrowej - przetarg

Ogłosiliśmy przetarg na budowę przedszkola przy ul. Zdrowej na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą. Termin składania ofert upływa 12.05.2016 r. o godz. 12.00. Szczegóły postępowania przetargowego dostępne są w zakładce Urząd-Zamówienia Publiczne.

Przebudowa ulicy Bruzdowej

Czytaj więcej: Przebudowa ulicy BruzdowejRozpoczęliśmy przygotowania do przebudowy ulicy Bruzdowej. Pierwszym krokiem było podpisanie umowy na opracowanie materiałów koniecznych do uzyskania decyzji środowiskowej. W ramach tych prac wykonana zostanie m.in.  koncepcja przebudowy drogi, którą zaprezentujemy mieszkańcom. Ulica Bruzdowa zostanie przebudowana w pierwszym etapie na odcinku od pętli autobusowej na Kępie Zawadowskiej do planowanej Południowej Obwodnicy Warszawy (w okolicy  ul. Metrycznej).  Zaplanowane jest wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, oświetlenia i odwodnienia. Przebudowa ulicy wymagać będzie również koordynacji z Polską Spółką Gazownictwa, która podczas prac drogowych planuje przeprowadzić wymianę gazociągu.
Inwestycja zaplanowana jest na lata 2016 – 2017.

Fit mama - spacerkiem po Wilanowie

Czytaj więcej: Fit mama - spacerkiem po WilanowieZapraszamy na piątkowe, aktywne spacery dla wilanowskich mam. Start: wybrane piątki o godz. 9.30 sprzed Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26a. Terminy spacerów:
maj: 6, 13, 20
czerwiec: 3, 10, 17, 24
wrzesień: 9, 16, 23, 30
Zapraszamy!

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony