Informujemy o uchwałach w sprawie powołania komisji konkursowej i upoważnienia pracowników do dokonania oceny formalnej. Uchwały dotyczą ogłoszonego (uchwałą nr 342/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 05.10.2016 r.) otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018.

 

Ruszyła ogólnopolska akcja badań spirometrycznych, mająca na celu zbadanie kondycji płuc Polaków. Specjalnie przygotowany na tę okazję spirobus odwiedzi prawie 200 lokalizacji w całym kraju, w tym także Warszawę. Celem akcji jest promocja badań profilaktycznych i szerzenie wiedzy na temat chorób układu oddechowego. Organizatorem ogólnopolskiej akcji badań spirometrycznych jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia, współdziałająca w tym przedsięwzięciu z Polską Profilaktyką oraz Polską Federacją Chorych na Astmę Alergię i POCHP. W trakcie każdego badania, na miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i udzieli fachowych porad w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego. Spirobus będzie stacjonował w Warszawie 14 czerwca przy ulicy Dzikiej 15, a 15 i 16 czerwca przy ulicy Korkowej 153/157, między godzinami 9.00 a 15.00, przy siedzibach partnera akcji. Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać w okresie czternastu dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania.

Uchwała nr 358/IV/2016 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 7.11.2016 r. w sprawie wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony  i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018.

Informujemy o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”. Dokument ten to wytyczne dotyczące barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami. Konsultacje trwają od 16 maja do 6 czerwca 2016r. W ramach konsultacji odbędą się spacery konsultacyjne oraz spotkanie konsultacyjne,
Szczegółowe informacje:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/warszawskie-standardy-dostepnosci-przestrzeni-miejskiej

https://www.facebook.com/WarszawaDostepna/

 

Czytaj więcej: Zapraszamy na bezpłatny...

Zapraszamy na bezpłatny wykład prawny "Prawa dziecka w trakcie rozwodu rodziców".  

Czytaj więcej: Biała sobota - 21 maja 2016 r.W imieniu organizatorów zapraszamy na Białą Sobotę organizowaną w dniu 21 maja 2016 roku w Centrum Onkologii-Instytucie na Ursynowie w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00. Tego dnia osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań i konsultacji. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Download this file (21.05.2016 notatka prasowa.doc)21.05.2016 notatka prasowa.doc[ ]32 kB

Informujemy o uchwale nr 342/IV/2016 z dnia 05.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018.

 

ZARZĄDZENIE NR 715/2016 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia  16 maja  2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia miejskich lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r. wraz załącznikiem, w którym podane są aktualne dane dotyczące miejskich lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na w 2016 r.

Załączniki:
Download this file (zarz0715_1605.doc)zarz0715_1605.doc[ ]28 kB
Download this file (zarz0715_1605zal.doc)zarz0715_1605zal.doc[ ]85 kB

Czytaj więcej: Projekt socjalny pn. Informujemy, że 10 października 2016 r. rozpoczyna się projekt socjalny pn. "Formy wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin" organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów. Zapraszamy do udziału.

Załączniki:
Download this file (ops plakat.pdf)ops plakat.pdf[ ]962 kB

Uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy AB i Programu Przeciwdziałania Pomocy dostępne są w załącznikach.

Fundacja Grupy PKP ma zaszczyt zaprosić osoby powyżej 60 roku życia, do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach z literatury w ramach rządowego projektu ASOS „Nowoczesny Senior – nauka i integracja”. Zajęcia będą odbywały się w piątki od godziny 11:00 do 14:00, przy ulicy Towarowej 3. Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 664-996-421. Prowadzone są również zajęcia z innych dziedzin. Więcej informacji w załączniku i na stronie internetowej: http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/Aktalnosci/aktualnosc41.html
Zapisy trwają do końca września.

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m. st. Warszawy w roku 2016. oraz wykazem zadań zleconych do realizacji w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwa specjalistycznego i rodzinnego, pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej.

PROJEKT „PUNKT ZWROTNY”

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych wraz z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Fundacją po DRUGIE we wrześniu 2016 roku rozpoczęło realizację projektu „Punkt Zwrotny”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskich Funduszy Społecznych.

Celem projektu jest podniesienie wśród mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 15-29 lat, umiejętności społecznych oraz kwalifikacji zawodowych poprzez udzielanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uczestników do projektu, która zgodnie z założeniami potrwa do 31 października 2016r.

Czytaj więcej: Program „Rodzina 500 plus”

Realizacja programu Rodzina 500+ w Warszawie

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie podlegająca egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Więcej informacji www.wcpr.pl oraz na stronie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać osobiście w Urzędzie Dzielnicy Wilanów (pokój nr 4 na parterze, budynek A), a także za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wnioski przyjmą także placówki oświatowe.

Na terenie Dzielnicy Wilanów Punkty będą czynne w następujących placówkach:
1.    Żłobek Nr 52, ul. Urszuli Ledóchowskiej 8A
2.    Przedszkole Nr 416, ul. Syta 123
3.    Przedszkole Nr 420, ul. Urszuli Ledóchowskiej 8
4.    Przedszkole „Wesołe Kubusie”, ul. Gubinowska 28/30
5.    Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3, ul. Przyczółkowa 27
6.    Zespół Szkół Nr 123, ul. Uprawna 9/17
7.    Zespół Szkół NR 2, ul. Gubinowska 28/30,
8.    Zespół Szkół Nr 79, ul. Wiertnicza 26

Punkty te będą funcjonować od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosku on-line dostępne są na stronie:  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Złożenie wniosku jest BEZPŁATNE.

Załączniki:
Download this file (500plus1.pdf)500plus1.pdf[Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego]285 kB
Download this file (500plus2.pdf)500plus2.pdf[Oświadczenie członka rodziny o dochodach ...]76 kB
Download this file (500plus3.pdf)500plus3.pdf[Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów ...]28 kB
Download this file (500plus4.pdf)500plus4.pdf[Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego ...]27 kB
Download this file (rodzina_500plus_przewodnik.pdf)rodzina_500plus_przewodnik.pdf[Przewodnik dla rodziców i opiekunów]1315 kB