Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

Szanowni Państwo,

Z Radą Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cotygodniowe dyżury w Urzędzie Dzielnicy Wilanów w okresie wakacyjnym tj. od lipca do sierpnia 2017 r. zostają zawieszone.


Skład Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: 
1. Pani Małgorzata Dreger
2. Pan Jan Lewandowski
3. Pani Maria Podniesińska
4. Pan Józef Roszczyk
5. Pani Małgorzata Wilk
6. Pani Elżbieta Wiśniewska
7. Pani Bożena Laskowska
8. Pani Danuta Zygańska


W skład Prezydium Rady Seniorów wchodzą:
1. Pani Elżbieta Wiśniewska -Przewodnicząca 
2. Pani Bożena Laskowska - Wiceprzewodnicząca 
3. Pan Józef Roszczyk - Wiceprzewodniczący 
4. Pani Małgorzata Dreger - Sekretarz


AKTUALNOŚCI

Gala konkursu "MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM 2017"

17 marca w Centrum Kultury Wilanów odbyła się gala finałowa konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom, organizowanego przez Warszawską Radę Seniorów oraz stołeczny ratusz. To duży zaszczyt, że aż 4 zgłoszone miejsca z terenu Wilanowa otrzymały to wyróżnienie.
Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” przyznawany jest w 5 kategoriach: 
1) publiczne instytucje obsługi mieszkańców - tutaj wyróżniono Urząd Dzielnicy Wilanów - już po raz drugi;
2) sport i rekreacja; 
3) kultura, rozrywka, edukacja - certyfikaty otrzymały nasze placówki: Centrum Kultury Wilanów i Biblioteka Publiczna - obie po raz drugi;
4) gastronomia - restauracje, kawiarnie, bary mleczne; 
5) zakłady opieki zdrowotnej, apteki - tutaj nagrodzono Przychodnię Lekarską nr 33 przy ul. Przyczółkowej 33.


Galę uświetniły występy dwóch zespołów działających przy Centrum Kultury Wilanów, w których występują seniorzy: Powsinianie i Radosna.
W tym roku mieszkańcy Warszawy zgłosili 45 miejsc. Kapituła konkursu powołana przez Warszawską Radę Seniorów wybrała 19 obiektów, które otrzymały certyfikat oraz specjalny znak do umieszczenia na obiekcie.
Miejsca wyróżnione w konkursie nie mają barier architektonicznych, posiadają atrakcyjną ofertę skierowaną do osób starszych, są otwarte na ich potrzeby i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. To miejsca, w których seniorzy czują się swobodnie.
Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów od początku konkursu była mocno zaangażowana w proces jego przeprowadzenia. 

Czytaj więcej: Radą Seniorów - aktualności

Czytaj więcej: Radą Seniorów - aktualności

Czytaj więcej: Radą Seniorów - aktualności

Czytaj więcej: Radą Seniorów - aktualności

 

Czytaj więcej: Radą Seniorów - aktualności


Współpraca międzypokoleniowa 

Jesteśmy jedną z nielicznych dzielnic, gdzie funkcjonują 2 rady: Seniorów i Młodzieżowa. Obie deklarują chęć podjęcia wspólnych działań, w które będzie można zaangażować mieszkańców Wilanowa.


Pierwsze Spotkanie w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji 

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy WilanówCzytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów3 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11.Miejsce zostało przedstawione seniorom i młodzieży przez Gospodarza tego miejsca - Ludwika Rakowskiego, Burmistrza Dzielnica Wilanów oraz Roberta Woźniaka, Dyrektora Centrum Kultury Wilanów.

Dyskutowano na temat możliwego zagospodarowania MCE i współpracy międzypokoleniowej, która będzie się w nim urzeczywistniać. 
Specjalnym gościem był Wiceprezydent m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, sprawujący nadzór m.in. nad Biurem Edukacji, który przy tej okazji złożył, wizytę w otwartym 1 lutego Przedszkolu nr 427.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Świąteczne warsztaty międzypokoleniowe

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

28 listopada młodzież oraz seniorzy spotkali się po raz kolejny, tym razem na świątecznych warsztatach międzypokoleniowych w Centrum Kultury Wilanów. Seniorki pomagały młodzieży w robieniu bombek metodą decoupage'u, które zostały zawieszone przez Radnych na choinkach Młodzieżowej Rady i Rady Seniorów podczas Mikołajek 10 grudnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Seniorzy i młodzież na wspólnym posiedzeniu


Już po raz drugi Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów odbyły wspólne posiedzenie. Tym razem spotkały się 23 listopada 2016 r. w Centrum Kultury Wilanów aby omówić możliwości międzypokoleniowej współpracy w nowym miejscu - Międzypokoleniowy Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11. Na posiedzeniu obecny był burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski i dyrektor Centrum Kultury Wilanów Robert Woźniak.

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SENIORÓW W ROKU 2015


Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy WilanówRada Seniorów Dzielnicy Wilanów została powołana przez Radę Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i rozpoczęła działalność w kwietniu ubiegłego roku. Obecnie liczy 8 członków i jest organem społecznym o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjującym dla Zarządu Dzielnicy Wilanów w obszarze spraw dotyczących osób starszych.
Głównym celem Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych, zachęcanie do uczestnictwa w życiu publicznym i angażowanie się obywatelsko.
Aktywność członków Rady Seniorów, ale także dobra współpraca i wsparcie ze strony Zarządu i Rady Dzielnicy sprawiło, że udało się w dotychczasowej działalności podjąć i częściowo zrealizować postulaty i potrzeby osób starszych. M.in. uruchomić i rozpropagować tak pożyteczne akcje jak „Koperta Życia” czy konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
Zachęcamy do lektury sprawozdania z naszej działalności w roku 2015. Informacje o bieżących działaniach znajdują się w protokołach z posiedzeń Rady.

 


Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

Wspólne posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów.

W dniu 23 maja w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów miało miejsce wspólne posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów. Tę część obrad poprowadzili: Przewodnicząca Rady Seniorów Wilanów m.st Warszawy Elżbieta Wiśniewska oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy Paweł Skrodzki. Spotkanie miało charakter debaty nad możliwością podjęcia współpracy międzypokoleniowej. Po zakończeniu wspólnych obrad radni kontynuowali posiedzenia we własnych składach Rad.

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 15 października 2014 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LV/182/2014 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy nadającą jej jednocześnie statut określający tryb wyboru członków, zasady działania oraz organizację. Zgodnie z procedurą określoną w przedmiotowej uchwale w dniu 17 października 2014 r. na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy umieszczono ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów do Rady Seniorów w terminie od dnia 17 października 2014 r. do 31 października 2014 r.W dniu 4 lutego 2015 r. Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr III/23/2015 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Na przedstawiciela Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy powołano Panią Bożenę Laskowską.


W dniu 20 lutego 2015 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 24/IV/2015 w sprawie powołania Członków Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, a w dniu 19 marca 2015 r. uchwałą nr 47/IV/2015 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz uchwałą nr 48/IV/2015 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy uchwalono ostateczny skład Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Na przedstawiciela Zarządu Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Panią Danutę Zygańską.


W dniu 22 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, podczas którego dokonano wyboru Prezydium Rady oraz przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów.


Czytaj więcej: Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów - protokoły z posiedzeńXV posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów odbyło się w poniedziałek, 20 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 4. Najważniejszymi omawianymi zagadnieniami były Miejsca Przyjazne Seniorom - informacja o przyznanych tytułach i przygotowaniach do gali wręczenia certyfikatów, oraz inicjatywa lokalna - narzędzie współpracy samorządu z mieszkańcami, które daje możliwość realizacji współnych przedsięwzięć. Ponadto Radni debatowali na temat planu pracy Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów na 2017 rok.  

Porządek XV Posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów

 


Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy


Sprawozdania z działalności Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 

Załączniki:
Pobierz plik (sprawozdanie RSDW za 2015.pdf)sprawozdanie RSDW za 2015[ ]2066 Kb
Pobierz plik (sprawozdanie RSDW za 2016.pdf)sprawozdanie RSDW za 2016[ ]1863 Kb

Czytaj więcej: Rada Seniorów - ulotka


 

 

Więcej artykułów…

  1. Warszawska Rada Seniorów

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony