Przetargi

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
11/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - CZĘŚĆ I i II wzzato 24
6/WIR/2017 - Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzcmi 149
7/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzzato 277
8/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 231
5/WZN/2017 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, stanowiącego własność m.st. Warszawy. wzzato 314
4/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zamówienie podzielone jest na części. UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT wzzato 428
3/WIR/2017 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 353
2/WIR/2017 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzzato 787
Plan_Postepowan_2017_r. wzzcmi 361
41/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – Część 2 - Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu wzzato 359
40/WOŚ/2016 - Utrzymanie, urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – CZĘŚĆ 1 - Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 369
39/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzato 382
38/WOŚ/2016 - Pełnienie dozoru eksploatacyjnego nad prawidłowym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców z ogólnodostępnych punktów czerpalnych wody oligoceńskiej wzzato 354
37/WOŚ/2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie ujęć wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i ul. Królowej Marysieńki oraz Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki, stanowiących własność Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzzcmi 421
36/WOŚ/2016 - Remont urządzeń wodnych zlokalizowanych w zlewniach Kanału Wolickiego oraz Obiektów Powsin V i Powsinek na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część I i Część II wzzato 482
35/WIR/2016 - Zamówienie częściowe: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej symbolem 37 KUD wzzcmi 514
34/WIR/2016 - Budowa mostku dla pieszych w ramach zadania budżetu partycypacyjnego „Nasze zielone miejsce w Wilanowie” wzzato 698
33/WIR/2016 - Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Administrator 676
32/WKU/2016 – część 1 - Wykonanie remontu polegającego na wymianie nawierzchni na boisku do piłki nożnej, zlokalizowanym przy ul. Worobczuka w Warszawie część 2 - Wymiana powierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy ul. Sytej Administrator 898
29/WIR/2016 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Część 1 – przebudowy ul. Jarej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) Część 2 – budowy drogi oznaczonej w miejscowym Administrator 645
30/WIN/2016 - Zakup fabrycznie nowych komputerów All In One Administrator 667
28/WZN/2016 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A w Warszawie Administrator 649
27/WIR/2016 - Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia i akcesoriów do pracy z dziećmi w ramach pierwszego wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów Administrator 657
26/WIR/2016 - Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w ramach pierwszego wyposażenia szkoły podstawowej przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Administrator 929
25/WIR/2016 - Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie Administrator 643

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony