Przetargi

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
31/WIR/2017 Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie wzz 78
30/WIR/2017 - Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie wzz 256
27/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy żłobka publicznego wraz z zagospodarowaniem, uzbrojeniem terenu, zjazdem i przyłączami UWAGA ZMIANA TERMINÓW ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SIWZ wzz 681
28/WIR/2017 - Wykonanie adaptacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu budowy przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Latoszki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 378
29/WIR/2017 - Budowa ulicy Franciszka Klimczaka w Warszawie UWAGA ZMIANA TERMINÓW wzz 526
26/WIR/2017 Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej wzz 201
22/WOW/2017 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 wzz 137
25/WIR/2017 - Rozbudowa ul. Jarej i ul. Bruzdowej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Administrator 485
24/WIR/2017 - Budowa ulicy Franciszka Klimczaka w Warszawie wzz 491
20/WIR/2017 - Remont szatni w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie wzz 288
19/WIR/2017 - Zamówienie podzielona na części pn. "Remont terenu zewnętrznego przy Przedszkolu Nr 416 przy ul. Sytej 123 w Warszawie" Administrator 256
18/WIR/2017 - Dostawa i montaż mebli do Przedszkola nr 424 przy ul. Prymasa A. Hlonda 20 J oraz do Przedszkola nr 427 przy ul. Radosnej 11 w Warszawie w Dzielnicy Wilanów, w ramach pierwszego wyposażenia wzz 326
15/WZN/2017 Sprzedaż i przesyłanie – transport ciepła do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i Ul. Radosnej 11 w Warszawie wzz 135
17/WIR/2017 - Remont ulicy Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie wzz 2153
16/WIR/2017 - Budowa ulicy Franciszka Klimczaka w Warszawie UWAGA - DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT wzz 2994
10/WOŚ/2017 Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I – Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Część II – Urządzanie i pi wzz 368
14/WZN/2017 Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu stanowiącego własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie wzz 365
13/WIR/2017 - Termomodernizacja wraz z robotami remontowymi budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 w Warszawie Administrator 634
9/WOŚ/2017 - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zamówienie udzielane w częściach. wzz 307
11/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - CZĘŚĆ I i II wzz 315
6/WIR/2017 - Remonty dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 371
7/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wzz 536
8/WIR/2017 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy dróg powiatowych – ulic Bruzdowej i Metrycznej, od granic projektu budowy drogi POW do ul. Prętowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wzz 457
5/WZN/2017 - Ochrona fizyczna osób i mienia obiektu zlokalizowanego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, stanowiącego własność m.st. Warszawy. wzz 513
4/WIR/2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zamówienie podzielone jest na części. UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT wzz 624

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony