Pismo do RDOŚ dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – przekazanie ponowne CD z raportem o oddziaływaniu na środowisko.

Zawiadomienie o opiniach RDOŚ i PPIS w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów

Załączniki:
Download this file (na_strone_zawiadomienie_o_opiniach.pdf)na_strone_zawiadomienie_o_opiniach.pdf[Zawiadomienie o opiniach]500 kB

Pismo dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – przekazanie aneksu do raportu o odziaływaniu na środowisko do PPIS i RDOŚ.

Załączniki:
Download this file (przesłanie aneksu do PPIS i RDOS.pdf)przesłanie aneksu do PPIS i RDOS.pdf[ ]681 kB

Informujemy o zawiadomieniach:

1. Przesłanie do RDOŚ uzupełnienia dokumentacji w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów.
2. Zawiadomienie o wydaniu Decyzji 85/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.
3. Informację o wydaniu Decyzji 85/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.

 

Zawiadomienia dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej 2 x Dn 900mm w ulicach Przyczółkowej i Branickiego na odcinku od komory UB5 w ul. Klimczaka do komory UB9 w ul. Ledóchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przedmiotowej inwestycji i przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Informujemy o:

1. zawiadomieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i Postanowienie nr 2/2016
2. zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.

Pismo dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – ponowne wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – Al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów.

Załączniki:
Download this file (na strone wezwanie do uzupełnienia.pdf)na strone wezwanie do uzupełnienia.pdf[ ]338 kB


„Pisma dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej – wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko i zawiadomienie o uzgodnieniu RDOŚ”

Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. w rejonie ul. Przyczółkowej.

Zawiadomienie o Postanowieniu 4/1016 zawieszającym postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów wraz z ww. Postanowieniem.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza – al. Rzeczypospolitej na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, a także pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii.

Zawiadomienie o Postanowieniu 3/2016 w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Ciszewskiego na terenie Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Ursynów wraz z ww. Postanowieniem.

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przyczółkowej na odcinku od włączenia w istniejącą magistralę w rejonie ul. Vogla do działki 22/6 z obrębu 1-06-39 oraz pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.