WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW 
dla Dzielnicy Wilanów Urzędu m.st. Warszawy

ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa

czynny:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
W poniedziałek dyżur Wydziału Obsługi Mieszkańców do godz. 18.00


Informacja WOM: 22 44-35-069

Centrala: 22-44-35-000

fax: 22 44-35-067

www.eurzad.um.warszawa.pl

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie

 

Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców umożliwiają rozpoczęcie procedur urzędowych, nie rozpatrują spraw merytorycznie, nie podejmują decyzji merytorycznych.
Obowiązkiem pracowników WOM jest: przyjmowanie oraz sprawdzanie składanej w urzędzie dokumentacji zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. Po stwierdzeniu kompletności składanych wniosków wraz z obowiązkowymi załącznikami, dokumentacja jest ewidencjonowana i kierowana do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

Istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę w stanowiskach obsługi WOM pod adresem:

https://rezerwacje.um.warszawa.pl/

 

KANCELARIA, OŚWIATA, KULTURA, SPORT, SKARGI I WNIOSKI, INFORMACJA PUBLICZNA

 • parter, stanowisko 14, tel.: 22 44-35-077

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, SPRAWY LOKALOWE

 • parter, stanowisko 15, tel.: 22 44-35-076

INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

 • parter, stanowisko 16, tel.: 22 44-35-075

GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI, KARTA WARSZAWIAKA, KARTA MŁODEGO WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY

 • parter, stanowisko 17, tel.: 22 44 35 074

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • parter, pok. 5, tel.: 22 44 35 073, 22 44 34 937

PRAWO JAZDY

 • parter, sala obsługi, tel.: 22 44 35 086 do 088

Sprawdź status sprawy: www.kierowca.pwpw.pl/

REJESTRACJA POJAZDÓW

 • parter, sala obsługi, tel.: 22 44 35 089 do 092

Sprawdź status sprawy: www.pojazd.pwpw.pl/

MELDUNKI, DOWODY OSOBISTE

 • parter, sala obsługi, tel.: 22 44 35 082 do 085

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, DODATKI MIESZKANIOWE

 • Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń, budynek B, pok. 18, parter tel.: 22 443 49 43 do 44, 22 443 49 31 do 32, 22 443 49 54 do 58

KASA

 • parter, stanowisko 12, tel.: 22 44 34 970

Kasa czynna w następujących godzinach:
Poniedziałek 8 - 17.45
Wtorek - piątek 8 - 15.45


PŁATNOŚĆ KARTĄ BEZ PROWIZJI
Informujemy, że w kasie można dokonać płatności kartami płatniczymi takimi jak: Visa, VisaElectron, MasterCardElectronic, EuroCard/MasterCard, Maestro

INFORMACJA, OŚWIATA, KULTURA, SPORT, SKARGI I WNIOSKI, INFORMACJA PUBLICZNA

 • parter, sala obsługi, tel. 22 44 35 069, 22 44 35 000

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

 • Wydział Budżetowo-Księgowy

Informacja w zakresie podatków lokalnych / podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych:

 • parter, stanowisko 18, tel.: 22 44 34 976

 

Urząd Stanu Cywilnego

V Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego - siedziba przy ul.F.Klimczaka

02-797 Warszawa
ul.F.Klimczaka 4
tel.22 443 49 21

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych dla osób załatwiających sprawę w siedzibie USC przy ul. F.Klimczaka 2:
29 1030 1508 0000 0005 5001 6125

info graf www 2

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Dzięki ESP posiadacze bezpiecznych podpisów elektronicznych będą mogli składać e - podania w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, sprawami obywatelskimi, dostępem do informacji publicznej czy uzyskaniem odpisu aktu urodzenia.
Instrukcja używania skrzynki znajduje się na stronie: http://eurzad.um.warszawa.pl

PASZPORTY

• Komórka Urzędu Wojewódzkiego do spraw paszportowych dla mieszkańców Wilanowa - Referat Paszportów Nr 4 – znajduje się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 (obok stacji metra Imielin). Punkt czynny jest: w poniedziałek 10.00 - 17.30, wtorek -czwartek 8.00 - 15.30, w piątek 8.00 - 14.00.
Uwaga! Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej.
Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej na terenie województwa mazowieckiego.
• Szczegółwe informacje dotyczace wydawania dokumentów paszportowych znajdują się na stronie: http://bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1136
• Sprawdzenie statusu można dokonać na stronie: www.paszporty.mswia.gov.pl/portal/portal/default/paszpstat

Uwaga! Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej.

Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej na terenie województwa mazowieckiego.

 

Konta bankowe

Urząd m.st. Warszawy - Dzielnica Wilanów
02-797 Warszawa,
ul. Franciszka Klimczaka 2

Citi Handlowy

12 1030 1508 0000 0005 5003 4085 wpłaty z tytułu:
odbioru odpadów komunalnych - rachunek ogólny.

UWAGA: KAŻDY KONTRAHENT POSIADA INDYWIDUALNY NUMER KONTA NADANY Z URZĘDU PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI NA KTÓRY WINIEN DOKONYWAĆ WPŁATY

75 1030 1508 0000 0005 5003 4018 RACHUNEK DOCHODÓW DZIELNICY – rachunek ogólny. Wpłaty z tytułu:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – KAŻDY PODATNIK POSIADA INDYWIDUALNY NUMER KONTA NADANY Z URZĘDU PRZY USTALANIU WYSOKOŚCI PODATKU NA KTÓRY WINIEN DOKONYWAĆ WPŁAT
- podatek od środków transportowych
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntu - KAŻDY PODATNIK POSIADA INDYWIDUALNY NUMER KONTA NADANY Z URZĘDU PRZY USTALANIU WYSOKOŚCI OPŁATY
- opłat adiacenckich
- opłat z tytułu renty planistycznej
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- opłat za najem i dzierżawę gruntu (nieruchomości)
- opłat z tytułu zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogi

29 10301508 0000 0005 5001 6125 wpłaty z tytułu:

opłat skarbowych

63 1030 1508 0000 0005 5001 6192 wpłaty z tytułu:
rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska, opłat przedsiębiorstw za usunięcie lub przesadzenie drzew, kary za wycięcie drzew bez decyzji

51 1030 1508 0000 0005 5001 6117 wpłaty z tytułu:
opłat komunikacyjnych, tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne, opłat ewidencyjnych

07 1030 1508 0000 0005 5001 6036 wpłaty z tytułu:
opłat za udostępnienie danych z ewidencji

73 1030 1508 0000 0005 5001 6109 wpłaty z tytułu:
wadium, kaucji gwarancyjnej

32 1030 1508 0000 0005 5001 6168 wpłaty z tytułu:
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 wpłaty z tytułu:
opłaty geodezyjno - kartograficzne

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony