• Powierzchnia Dzielnicy Wilanów - 3672, 6846 ha
  • Liczba mieszkańców - 34 075 (stan na 31 grudnia 2016 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe - 32 306 (stan z dnia 31 grudnia 2016 r.)
  • Liczba mieszkańców zameldowanych czasowo -  1 769 (stan z dnia 31 grudnia 2016 r.)

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony