znak: WI-II.7820.1.10.2017.MS1 z dnia 28 grudnia 2017 r.

znak: UD-XV-WAB-RU.6733.16.2017.MMI z dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt I Ns 2199/16 z dnia 27 listopada 2017 r.

sygn. Km 6725/15

sygn. akt XVI Ns 710/17