bezpieczne_osiedle.jpg

 Terminy spotkań w ramach programu Bezpieczne Osiedle

 

Lp.

Nazwa GO

Data i miejsce spotkania 

Uwagi

 

1.

 

GO "SM WILANÓW"

30 listopada 2017 r. godz. 10.00

ul. Niemirowska 4

 

Spotkanie

 

2.

 

Dzienny Dom dla Osób Starszych

15 listopada 2017 r. godz. 14.00

ul. Lentza 35

Prelekcja

"Bezpieczny Senior"

"Pierwsza Pomoc" 

 

 

Na terenie pozostałych Grup Osiedlowych realizowane będą patrole interwencyjne stosownie do potrzeb.

Program „Bezpieczne Osiedle” jest programem o charakterze prewencyjnym, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie m. st. Warszawy poprzez podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przestępstw i wykroczeń w obrębie wszystkich osiedli mieszkaniowych.  Do realizacji konieczna jest efektywna współpraca różnych podmiotów.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy i Komendantem Stołecznej Policji, został powołany specjalny zespół, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie programu „Bezpieczne Osiedle” poprzez:
- koordynowanie działalności Grup Osiedlowych oraz ocenę ich działań;
- ocenę pracy policjantów, strażników miejskich biorących udział w programie;
- weryfikowanie dyslokacji służb ponadnormatywnych policji na podstawie informacji pochodzących od Grup Osiedlowych.

Na podstawie porozumienia mogą być tworzone Grupy Osiedlowe, w których skład wchodzą:
- właściwy miejscowo dzielnicowy Policji;
- właściwy  miejscowo strażnik miejski;
- przedstawiciel właściwej rady osiedla;
- przedstawiciel właściwej miejscowo Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Grupy te realizują zadania związane z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli oraz oceną stanu infrastruktury poszczególnych osiedli wpływającą na powstawanie i rozwój przestępczości, jak również interweniowaniem w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, które dotyczą nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem.

Obecnie na terenie Dzielnicy Wilanów działają następujące Grupy Osiedlowe:
 

„Osiedle Wilanów”

 „Miasteczko Wilanów”

 „Wilanów Niski”

 „Zawady”

 „Wolica – Arbuzowa Bis”

 „Powsinek”

 „Powsin”

 „Kępa Zawadowska”