Aktualności

Międzypokoleniowe Centrum Edukacji – przetarg

Czytaj więcej: Międzypokoleniowe Centrum Edukacji – przetargInformujemy, że został ogłoszony przetarg na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11. Termin składania ofert upływa 9 lutego. Budynek zostanie w całości przeznaczony na działalność oświatową i kulturalną. Znajdzie się tam m.in.: filia Biblioteki Publicznej w Wilanowie, żłobek, pomieszczenia dla wilanowskiej młodzieży i seniorów. W porozumieniu z władzami Dzielnicy Wilanów wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wykonanego projektu budynku.

Czytaj więcej: Międzypokoleniowe Centrum Edukacji – przetarg

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

15 stycznia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. Informacja o kryteriach dostępna jest ba stronie Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl.
Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych zostanie opublikowana  na stronie internetowej Biura Edukacji w lutym 2015 r. 

Konkursy ofert w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej

Informujemy o ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

 

Budżet partycypacyjny - dyżury konsultacyjne

Czytaj więcej: Budżet partycypacyjny - dyżury konsultacyjneInformujemy, że w ramach procesu Budżetu partycypacyjnego 2016 w Wilanowie, pracownicy wydziałów Urzędu Dzielnicy Wilanów, będą pełnić dyżury konsultacyjne podczas etapu zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego w dniach: 2, 9 i 16 lutego 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

E-deklaracje dla płatników

Czytaj więcej: E-deklaracje dla płatnikówIzba Skarbowa w Warszawie informuje, że 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014r. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników.

Czytaj więcej: E-deklaracje dla płatników

Zgłoś projekt

Czytaj więcej: Zgłoś projektOd 17 stycznia do 17 lutego można zgłaszać projekty do Budżetu partycypacyjnego w Warszawie. W Wilanowie kwota budżetu partycypacyjnego na 2016 rok to 800 tys. zł. Ułatwieniem dla mieszkańców w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego jest możliwość zgłaszania projektów poprzez formularz internetowy. To rozwiązanie pozwoli na szybki i pełny dostęp  do opisów projektów, a także na łatwiejszy kontakt pomiędzy autorami projektów i mieszkańcami. Formularz dostępny jest TUTAJ.

Czytaj więcej: Zgłoś projekt

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony